Los Santos Police Department (RP)

Innen: GTA: Hungary Wiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Az LSPD címere.

A Los Santos Police Department (röviden: LSPD) frakció a szerveren a rendőrségi frakció szerepét tölti be.

Róluk

A Los Santos Police Department feladata, hogy megvédje az általuk szolgált emberek életét és tulajdonát, csökkentse a bűncselekmények előfordulását és a félelmet. Fokozza a közbiztonságot, miközben a különböző közösségekkel együttműködve javítja életminőségüket. Tisztességgel és feddhetetlenséggel járnak el, miközben mindenkor a legmagasabb etikai normákkal végzik munkájukat a közbizalom fenntartása érdekében.

Rangok

AKADÉMISTA

Akadémiai jelentkezését sikeresen benyújtott személy, akinek a jelentkezését az LSPD ezzel megbízott személye elfogadott. Azakadémiaiideje alatt joga van hordani a rendőrség egyenruháját megbízotti felügyelet mellett, azonban ezt kizárólag az Akadémia időtartamáig teheti meg. Nem tagja az állománynak, fegyvert nem hordhat és intézkedést sem végezhet.

RENDŐRTISZT I.

Akadémiai vizsgáját sikeresen teljesített rendőrtiszt. Az általános rendőri feladatok ellátásán felül nincs joga és kötelezettsége. Rendőrtiszt II és afölötti személlyel végezhet szolgálatot.

RENDŐRTISZT II.

Járőrszolgálati vizsgát sikeresen teljesített rendőrtiszt, aki saját szolgálati járművel rendelkezik. Az általános rendőri feladatok ellátásán felül nincs joga és kötelezettsége. Jelentkezhet alosztályba. Egyedül nem végezhet szolgálatot.

RENDŐRTISZT III.

Kötelessége az általános rendőri feladatok ellátása mellett az előre nem eltervezett akciók esetén gondoskodnia terület biztosításáról. Elvégezhet magasabb szintű rendőri feladatok ellátására szolgáló tanfolyamokat is, mint például a helyszínelés. Jelentkezhet a Bűnügyi Nyomozati Osztályba. Egyedül szolgálatot teljesíthet Lincoln egységben, azzal a kikötéssel, hogy ha van Rendőrtiszt I vagy Rendőrtiszt II rendfokozatú személy szolgálatban, őket köteles maga mellé venni.

NYOMOZÓ I.

Bűnügyi Nyomozati Osztály próbaidős tagja. Egyedül nem végezhet nyomozati tevékenységet, abban az esetben, ha nem tud nyomozói munkát végezni, járőrözhet a rendőrtisztekkel együtt a szabályok betartásával.Feladatai a felettesei által kiadott nyomozói feladatok elvégzése a rendőrség és az osztály szabályainak megfelelően. Próbaideje legfeljebb 30 nap, melynek végén teljesítménye alapján vagy visszafokozást Rendőrtiszt III-ba vagy előléptetést Nyomozó II-be fog kapni. Teljesítményéről az osztályvezető és a rendőrfőnök dönt.

ŐRMESTER I. | NYOMOZÓ II.

Őrmester I.: Egyenrangú a Nyomozó II-vel. Felügyeli a rendőrtisztek munkáját, szükség esetén utasítja őket. Fegyelmezés okából kifolyólag kiképzést tarthat a rendőrtiszteknek. A kiképzésekről jelenléti ívet, és jelentést kell készítenie a Parancsnokság számára, melyben szerepeltetnie kell a kiképzés okát is.

Nyomozó II.: Felügyeli a közrendőrök munkáját, szükség esetén utasítja őket. Fegyelmezés okából kifolyólag kiképzést tarthat a kadétoknak és közrendőröknek. A kiképzésekről jelenléti ívet, és jelentést kell készítenie a kijelölt felettes (őrnagy) számára, melyben szerepeltetnie kell a kiképzés okát is.

ŐRMESTER II. | NYOMOZÓ III.

Őrmester II.: Egyenrangú a Nyomozó III-al. Kiképzéseket tarthat a Közlekedésrendészeti Osztály tagjai számára bármely általános rendőri feladatról. A kiképzésekről jelenléti ívet és jelentést kell készítenie a Parancsnokság számára.

Nyomozó III.: Nyomozati tevékenységet végezhet egyedül azonban, ha van szolgálatban lévő Nyomozó I vagy Nyomozó II rendfokozatú személy, akkor őket köteles bevonni a munkába. Abban az esetben, ha nem tud nyomozói munkát végezni, járőrözhet a rendőrtisztekkel együtt a szabályok betartásával.

RENDŐRHADNAGY I. | VEZETŐ NYOMOZÓ I.

Rendőrhadnagy I.: Egyenrangú a Vezető nyomozó I-el. Feladata az őrmesterek munkájának felügyelete. Bármely őrmester által tartott kiképzésen jelen lehet megfigyelő személyként. Azon kiképzésekről készített jelentéseket, amiken részt vett a Parancsnokság felé továbbítás előtt ellenőriznie kell. Saját maga is tarthat kiképzést, aminek lebonyolításába bármely őrmestert bevonhatja.

Vezető nyomozó I.: Feladata a nyomozók munkájának irányítása, a nyomozások vezetése, a nyomozóknak a feladataik kiosztása és elvégzésük ellenőrzése. A futó nyomozásokról rendszeresen az osztályvezető által meghatározott módon és időben jelentést ad felé.

RENDŐRHADNAGY II. | VEZETŐ NYOMOZÓ II.

Rendőrkapitány II.: Egyenrangú a Vezető nyomozó II-vel. Ugyanaz vonatkozik rá, mint a Rendőrhadnagy I-re, azzal a kiegészítéssel, hogy szükséges esetben utasításba adhatja Rendőrhadnagy I-nek kiképzés megtartását, aminek lebonyolításáról meg kell győződnie.

Vezető nyomozó II.: Ugyanaz vonatkozik rá, mint a Vezető nyomozó I-re. Mindössze fizetés és tapasztalat béli különbség van közöttük.

KAPITÁNY I.

Osztályvezető-helyettes vagy alosztályvezető. Kinevezéséről, feladatairól és felelősségeiről a Parancsnokság dönt. Amennyiben nem teljesíti a kapott feladatokat és nem tesz eleget felelősségeinek, akkor Rendőrtiszt III rendfokozatra lefokozható, vezetői státusza megvonható.

KAPITÁNY II.

Osztályvezető. Kinevezéséről, feladatairól és felelősségeiről a Parancsnokság dönt. Amennyiben nem teljesíti a kapott feladatokat és nem tesz eleget felelősségeinek, akkor Rendőrtiszt III rendfokozatra lefokozható, vezetői státusza megvonható.

RENDŐRPARANCSNOK I.

A rendőrség egységéért, a szervezeti felépítés működéséért felel. Feladata az osztályok közötti zökkenőmentes közreműködés, és a többi szervezettel való együttműködés elősegítése. Azon alezredes, aki feladatát kiemelkedően végzi meghívást kaphat a Parancsnokság kötelékébe. Amennyiben nem teljesíti a kapott feladatokat és nem tesz eleget felelősségeinek, akkor Rendőrhadnagy II rendfokozatra lefokozható, vezetői státusza megvonható.

RENDŐRPARANCSNOK II.

Ugyanazok vonatkoznak rá, ami a Rendőrparancsnok I-re. A Parancsnokság teljes jogú tagja.

RENDŐRFŐNÖK-HELYETTES

A Parancsnokság teljes jogú tagja, a főkapitány közvetlen alárendeltje és helyettese. Diplomáciai feladatokat lát el, felel a rendőrség szervezeti működéséért, felügyeli és szükség esetén irányítja a Parancsnokság tagjainak munkáját. Egyéb feladatait közvetlenül felettesétől kapja. Döntéseiről minden esetben indoklással alátámasztott írásbeli választ ad a felettese részére. ​

RENDŐRFŐNÖK

A Rendőr-Főkapitány a rendőrség legmagasabb rendfokozatú és rangú tisztje. A polgármester nevezi ki a Rendőrségi Bizottság és a városi tanács jóváhagyása mellett, és legfeljebb két ötéves időszakot szolgálhat ezen a poszton. A rendőrség vezetőjeként a főkapitány felügyelete alatt felelős a rendőrség irányításáért, hatékony kezeléséért és működtetéséért. Steve Stevenson jelenleg a Los Santos Police Department rendőrfőnöke.

Alosztályok

LÉGIRENDÉSZET

Légirendészeti Szolgálat a Los Santos rendőrség (LSPD) egyik speciális alakulata, amely az ország egész területén látja el feladatait.

Az LSPD Légirendészetének címere.

K9

K9 Unit, más néven rendőrkutyás alosztály különböző feladatokat lát el. A rendőrkutyákat különböző kategóriákba soroljuk be. A besorolási kategóriák összefüggésben vannak az ellátandó feladatokkal. A Los Santos Police Department civil személyektől és tenyésztőktől is vesznek kutyákat, amelyeket hosszú időn át képeznek ki, különböző célokra. A K9-es rendőrkutyák hivatali személynek minősülnek, szóval az ellenük elkövetett szabálysértés és bűncselekmény, a hivatali személy elleni bűncselekményekhez sorolható.

Az LSPD K9 alosztályának címere.

MOTOROS ALOSZTÁLY

Az alosztály hatásköre megegyezik a Los Santos Police Departmentével. Az alosztály tagjai​ együttműködve a többi alosztállyal illetve a járőregységekkel, a kialakuló üldözések során nagy segítséget jelentenek, hiszen olyan helyeken is elférnek, ahol egy járőrautó nem, így szem előtt tudják tartani az üldözött járművet.​

A motoros alosztály tagjai csak kiváló motorvezetési képességekkel ellátott személyek lehetnek, hiszen nagy sebesség esetén a legkisebb hiba is a motor vezetőjének, illetve más környéken tartózkodó személyek életébe kerülhet.

Az LSPD Motoros alosztályának címere.

Főosztályok

PARANCSNOKSÁG

A parancsnokság feladata a szervezet általános képviselete és irányítása. A szervezeti fel-építés és a feladatkörök kidolgozása, felosztása. A többi szervezettel való gördülékeny együttműködést segítik elő. A rendőrség financiális tervezeteit és gazdálkodását ellenőrzik, koordinálják. A jelentések, és visszajelzések alapján rendszeres önellenőrzést végeznek, és a szervezet szabályzatát rendszeresen felülvizsgálják. Az állam törvényhozásával aktívan együttműködve szakértői véleményt nyújtanak a törvénytervezetek kidolgozásánál.

BŰNÜGYI NYOMOZATI OSZTÁLY

A Bűnügyi Nyomozati Osztály általános nyomozati tevékenységekkel megbízott, különleges kiképzésben részesült rendőrök köteléke. Az CID tagjai belső vizsgálatot folytatnak az LSPD állományába tartozó személyekkel szemben, amennyiben panaszt tesznek az intézkedés jogosságával, az intézkedő rendőr magatartásával szemben, esetleg korrupció gyanúja merül fel.A súlyos bűncselekmények elkövetőinél, az előállításkor rabosítást végeznek. Elsődleges feladataik az adatok rögzítése, a cselekmény leírása, fénykép, ujjlenyomat, DNS rögzítés. Tevékenységüket jegyzőkönyvbe veszik, hogy az LSPD és a NOOSE illetékes munkatársai bármikor hozzáférjenek. Bűncselekmények helyszínén, megvizsgálják a helyszínt, összegyűjtik a bizonyítékokat, rögzítik a talált nyomokat, meghallgatják a tanúkat. További feladatuk a közlekedési balesetek helyszínelése, és kivizsgálása. A Bűnügyi Nyomozati Osztály a Parancsnokság által kiadott feladatokat vizsgálja, nyomozati feladatokat lát el. Ha a cselekmény súlya úgy kívánja, értesíti a NOOSE-t és megosztja velük a már elvégzett nyomozati tevékenységek eredményeit. Az alosztályok segítségét kérhetik a nyomozati tevékenység eredményessége érdekében az adott alosztály vezetőjétől.

ÁLTALÁNOS RENDÉSZETI OSZTÁLY

Az Általános Rendészeti Osztály az LSPD alapvető feladatait elvégző szervezet. Az összes rendőr teljesítette már ennek az osztálynak a feladatkörét. Egy átlagos állampolgár leginkább az Általános Rendészeti Osztály tagjaival találkozik a mindennapokban az LSPD-től. A tagok látják el az összes alapvető rendőri feladatot. Ideértve a járőrözést, a város felügyeletét, a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzését. Ezen felül a bűnüldözésben is részt vesznek. Megjelenésükkel az állampolgárok biztonsági érzetét és a bűnelkövetők elrettentését szolgálják. Az Általános Rendészeti Osztály alá tartozik a Közlekedésrendészeti Alosztály, a Légirendészeti Alosztály és a Motoros Alosztály is.

Elérhetőségük

Weboldal: https://lspd.gtarp.hu/
E-mail: lspd@gtarp.hu