Los Santos Medical Center (RP)

Innen: GTA: Hungary Wiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Az LSMC címere

A Los Santos Medical Center (röviden: LSMC) frakció a szerveren az egészségügyi frakció szerepét tölti be.

A frakció célja

A Los Santos Medical Center fő feladata, hogy az emberi életeket megóvja, a betegeket meggyógyítsa és a sérülteket ellássa. Ehhez rendszeres oktatásokon, valamint szituációs tréningeken vesznek részt a dolgozók (tagok). A munkájukat köti a Hippokratészi Eskü, valamint az orvosi titoktartás.

Rangok

Az LSMC szervezeti hierarchiáját 3 fő csoportra bonthatjuk:

 • Vezetőség
  • Főigazgató
  • Igazgató
  • Igazgató-helyettes
 • Mentőtisztek
  • Lead Paramedic
  • Paramedic
  • Mentőkoordinátor
  • Mentőtiszt
  • Mentőtechnikus
  • Mentőápoló
  • Mentős gyakornok
 • Orvosok
  • Főorvos
  • Másodfőorvos
  • Mentőorvos
  • Szakorvos
  • Orvos
  • Alorvos
  • Rezidens


A vezetőség esetében fentről lefelé haladva vezető-beosztott viszony áll fenn, tehát a Főigazgató szabályozza az Igazgató munkáját, az Igazgató az Igazgató-helyettes munkáját, az Igazgató-helyettes pedig a kórházába beosztott mentőtisztek és orvosok munkáját.

Az Igazgató-helyettes kizárólag a kórházába beosztott dolgozóknak felettese.

A mentőtisztek és az orvosok között nincs felettes-beosztott viszony, azonban az orvosok felülbírálhatják a mentőtisztek döntését.

A csoportokon belül a magasabb képzettségű dolgozónak felülbírálási joga van. Tehát: A Mentőápoló felülbírálhatja a Mentős gyakornok döntéseit, azonban a Mentőtechnikusét nem. Az orvosoknál pedig az Orvos felülbírálhatja az Alorvost, de a Főorvost már nem.

Az előléptetéshez különböző oktatásokon, gyakorlatokon, illetve vizsgákon kell részt venniük a dolgozóknak, melyet az Igazgató-helyettes, az Igazgató és a Főigazgató határoznak meg, viszont a vizsgákat, a Mentőtisztek és az Orvosok legmagasabb rangú tagja végzi. Pl.: Mentőtiszteknél a Lead Paramedic, Orvosoknál a Főorvos illetve a Másodfőorvos. Az előléptetésről a vezetőség tagjai közösen döntenek.

A frakción belül a tagok rádiófóniák segítségével kommunikálnak egymás között, mely meggyorsítja és megkönnyíti az információátvitelt. Ezeket a kódokat minden dolgozónak tudnia kell és használni köteles szolgálatba állástól a leadásig.

Mentőtisztek

Mentős gyakornok

Feladata a kollégák megismerése, az ellátási rend és a szabályok megtanulása és betartása biztosított mentoráció mellett. Sürgősségi rádión semmi esetre sem kommunikálhat. Önállóan szolgálatot nem teljesíthet, csak tőle magasabb rangúval alkothat egységet (Orvossal is). Frakciójárművet önállóan nem használhat.

A pályakezdő dolgozóknak ezen felül oktatásokon kell részt venniük, valamint vizsgázniuk kell az előléptetéshez. A vizsga típusa kötetlen.

Mentőápoló

Feladata a helyszínre érkezéskor alapvető stabilizálás (kötözés, sínbe rakás, pl.: gégemetszés már nem) és a kórházba szállítás. Sürgősségi rádión kommunikálhat, viszont a rangban felette álló személyek indokolt esetben átvehetik a rádiózást és ezzel megváltoztathatják a segítségnyújtás menetét. Önállóan szolgálatot teljesíthet Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.

Mentőtechnikus

Feladata a helyszínre érkezéskor alapvető stabilizálás (kötözés, sínbe rakás, pl.: gégemetszés már nem) és a kórházba szállítás. Sürgősségi rádión kommunikálhat, viszont a rangban felette álló személyek indokolt esetben átvehetik a rádiózást és ezzel megváltoztathatják a segítségnyújtás menetét. Önállóan szolgálatot teljesíthet Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.

Mentőtiszt

Feladata helyszíni beavatkozások (pl.: gégemetszés, intubálás, újjáélesztés) elvégzése és kórházba szállítás Sürgősségi rádión kommunikálhat, viszont a rangban felette álló személyek indokolt esetben átvehetik a rádiózást és ezzel megváltoztathatják a segítségnyújtás menetét. Önállóan szolgálatot teljesíthet. Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.

Mentőkoordinátor

Feladata helyszíni beavatkozások (pl.: gégemetszés, intubálás, újjáélesztés) elvégzése és kórházba szállítás Sürgősségi rádión kommunikálhat, viszont a rangban felette álló személyek indokolt esetben átvehetik a rádiózást és ezzel megváltoztathatják a segítségnyújtás menetét. Önállóan szolgálatot teljesíthet Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.

Paramedic

Feladata helyszíni beavatkozások (pl.: gégemetszés, intubálás, újjáélesztés) elvégzése és kórházba szállítás. Sürgősségi rádión csak abban az esetben kommunikálhat, ha nincsen nála magasabb rangon lévő személy szolgálatban. Önállóan szolgálatot teljesíthet Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.

Lead Paramedic

Feladata elsődlegesen a mentésirányítás, de indokolt esetben (ha nincs elérhető másik mentős) akkor kivonulhat esetre. Mentésirányítás: Szolgálatban lévő egységek számon tartása és állapotuk követése. Beérkező riasztásokhoz egységek kiküldése és a mentés állapotának figyelemmel kísérése. Sürgősségi rádión kommunikálhat. Önállóan szolgálatot teljesíthet. Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.

Orvosok

Rezidens

Feladata a kollégák megismerése, az ellátási rend és a szabályok megtanulása és betartása biztosított mentoráció mellett. Sürgősségi rádión semmi esetre sem kommunikálhat. Önállóan szolgálatot nem teljesíthet, lehetőség szerint legalább egy orvos társaságában tegye, de mentőtechnikus mellé is beállhat. Frakciójárművet önállóan nem használhat.

Alorvos

Feladata alapvetően a beszállítással vagy saját lábon érkező betegek ellátása és a rezidensek oktatásának elősegítése. Olyan eseteknél, melynek ellátása során fenn áll az élet-, vagy végtagvesztés esélye, ellátást egyedül nem végezhet, de egy ellátás során az orvos számára segítséget nyújthat. Kivétel ez alól, ha a rangban felette állók egyike sem ér rá és ezzel biztosan bekövetkezne az élet-, vagy végtagvesztés. Sürgősségi rádión kommunikálhat, viszont a rangban felette álló személyek indokolt esetben átvehetik a rádiózást és ezzel megváltoztathatják a segítségnyújtás menetét. Önállóan szolgálatot teljesíthet. Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.

Orvos

Feladata alapvetően a beszállítással vagy saját lábon érkező betegek ellátása és a rezidensek oktatása és segítése. Sürgősségi rádión csak abban az esetben kommunikálhat, ha nincsen nála magasabb rangon lévő személy szolgálatban. Önállóan szolgálatot teljesíthet. Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.

Szakorvos (választható)

Feladata alapvetően a beszállítással vagy saját lábon érkező betegek ellátása és a rezidensek oktatásának elősegítése. Sürgősségi rádión kommunikálhat, viszont a rangban felette álló személyek indokolt esetben átvehetik a rádiózást és ezzel megváltoztathatják a segítségnyújtás menetét. Önállóan szolgálatot teljesíthet Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.

Mentőorvos (választható)

Feladata alapvetően a helyszíni ellátás egy mentő egységhez csatlakozva, valamint a rezidensek oktatása és segítése. Sürgősségi rádión csak abban az esetben kommunikálhat, ha nincsen nála magasabb rangon lévő személy szolgálatban. Önállóan szolgálatot teljesíthet, de csak a kórház épületén belül, amennyiben nincs mentő egység, az ő feladata kimenni a helyszínre. Egyedül önálló mentős egységet nem alkothat. Az orvosokkal szemben elsőbbséget élvez ilyen téren. Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.


Másodfőorvos

Feladata alapvetően a főorvos helyettesítése, tehát a kórházon belüli orvosi munka irányítása. Mentősök által rádión közölt információk alapján orvosi ellátás levezénylése a beérkezéstől az ellátás végéig. Sürgősségi rádión kommunikálhat. Önállóan szolgálatot teljesíthet. Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.

Főorvos

Feladata alapvetően a kórházon belüli orvosi munka irányítása. Mentősök által rádión közölt információk alapján orvosi ellátás levezénylése a beérkezéstől az ellátás végéig. Sürgősségi rádión kommunikálhat. Önállóan szolgálatot teljesíthet. Rendelkezik frakciójármű kulccsal és önállóan használhatja is a járművet.

Igazgatóság

Igazgató-helyettes

A rá kiszabott kórház vezetője. Minden kórháznak csak egy vezetője van, ő felel az intézménybe dolgozó mentőtisztek és orvosok munkájáért, a kórházhoz tartozó járművekért, illetve azok ellátásáért. Az Igazgató-helyettes az adott kórházhoz tartozó dolgozók főnöke, elszámoltatási, valamint fegyelmi jogkörrel. A felvételi és elbocsátási ügyeket intézheti, azokról a mindenkor Főigazgatóval, vagy a helyettessel tárgyalnia azonban szükséges.

Igazgató

A Főigazgató helyettese, valamint az Igazgató-helyettes felettese. Az Főigazgatóval közösen irányítják a szervezetet. A belső ügyeket intézik.

Főigazgató

A szervezet vezetője. A mindenkori Főigazgató felel hatósági szempontból a szervezetért, ő írja alá a szerződéseket, viszi fel az adatokat az LSMC Informatikai adatbázisába.

Egyenruhák

A dolgozóknak négyféle egyenruha típust határozunk meg. A pilóta ruha, csak légi közlekedés esetén alkalmazandó.

Kék pulóver

A kék pulóvert mentőtisztek alkalmazzák, időjárástól és kedvüktől függően.

Kekpulcsi.png

Kék ing

A kék inget mentőtisztek alkalmazzák, időjárástól és kedvüktől függően.

Kéking.png

Orvosi ruha

Az orvosi ruhát orvosok alkalmazzák, időjárástól és kedvüktől függően.

Orvosi.png

Orvosi ruha köpennyel

Az orvosi köpenyt orvosok alkalmazzák, időjárástól és kedvüktől függően.

Orvosi2.png

Helikopteres pilótafelszerelés

A pilótafelszerelést minden helikopterrel való közlekedés esetén kötelező felhúzni.

Heliruha.png

Igazolvány

LSMC igazolvany.png

Épületek

A városban 5 db kórház található, melyből 1 a főkórház üzemel.

Ezek elhelyezkedése térképen jelölve:

Korhazak.png

Davis kórház

A Davis kórház Davis kerületben, a motorkereskedéstől délre, a Crusade Road és az Innocence Boulevard sarkán található. Jelenleg nem üzemel.

Hospital1.png

Pillbox Hill Főkórház

A Pillbox Hill Főkórház Pillbox kerületben, a városházától délkeletre, az Elgin Avenue-n található. Itt található a mentőszolgálat igazgatósága, a különböző tréningek és megbeszélések itt történnek. Műtétek, vizsgálatok elvégzéséhez első körben ide kell jönni. A többi kórház jelenleg nem üzemel.

Hospital2.png

Mount Zonah Kórház

A Mount Zonah kórház Burton kerületben, a szerelőteleptől délnyugatra, a Dorset Drive mentén található. Jelenleg nem üzemel.

Hospital3.png

St. Fiacre Kórház

A St. Fiacre Kórház El Burro Heights kerületben, a Capital Boulevard keleti végén található. Jelenleg nem üzemel.

Hospital4.png

Eclipse Magánkórház

Az Eclipse Magánkórház West Vinewood kerületben, a Tequi-la-la bártól nyugatra, az Eclipse Boulevard mentén található. Jelenleg nem üzemel.

Hospital5.png

Járművek

Brute Ambulance

Lsmcveh1.png

A jármű technikai adatai
Jármű típusa Esetkocsi
Üzemanyag típusa Dízel
Fogyasztás 19l/100km
Üzemanyagtank mérete 150l
Becenév Dobozos

Vapid Speedo (Ambulance)

LSMCvehzonah.png

A jármű technikai adatai
Jármű típusa Esetkocsi
Üzemanyag típusa Dízel
Fogyasztás 23l/100km
Üzemanyagtank mérete 92l
Becenév Furgon

Bravado Rumpo (Ambulance)

Lsmcveh3.png

A jármű technikai adatai
Jármű típusa Vér- és eszközszállító
Üzemanyag típusa Dízel
Fogyasztás 21l/100km
Üzemanyagtank mérete 90l
Becenév Furgon

Bravado Rumpo (Colonel)

Lsmcveh4.png

A jármű technikai adatai
Jármű típusa Hullaszállító
Üzemanyag típusa Dízel
Fogyasztás 21l/100km
Üzemanyagtank mérete 90l

Declasse Granger (Ambulance)

Lsmcveh5.png

A jármű technikai adatai
Jármű típusa Orvosi kocsi
Üzemanyag típusa Dízel
Fogyasztás 19l/100km
Üzemanyagtank mérete 70l

Cheval Fugitive (Ambulance)

Lsmcveh6.png

A jármű technikai adatai
Jármű típusa Orvosi kocsi
Üzemanyag típusa Benzin
Fogyasztás 12l/100km
Üzemanyagtank mérete 50l

Vapid Stanier (Ambulance)

Lsmcveh7.png

A jármű technikai adatai
Jármű típusa Orvosi kocsi
Üzemanyag típusa Benzin
Fogyasztás 14l/100km
Üzemanyagtank mérete 65l

Medical Maverick

Lsmcveh8.png

A jármű technikai adatai
Jármű típusa Mentőhelikopter
Üzemanyag típusa Kerozin

Felvétel menete

A jelentkezés menete több részből áll:

Az jelentkezőket e-mailben értesítjük, ezért fontos, hogy a megadott e-mail címet helyesen adja meg a jelentkező.

Minden játékosnak lehetősége van jelentkezni a frakció számára elkészített http://lsmc.gtarp.hu weboldalon, a karrier fülön keresztül, első körben egy önéletrajz és egy motivációs levél benyújtásával. Amennyiben vezetőségünk úgy találja, hogy a jelentkező teljesítette az elvárt szintet ezzel kapcsolatban, kiküldésre kerül egy tananyag, valamint egy időzített vizsga, melyet 2 héten belül lehet elkezdeni. A vizsga kitöltésére 8 perc áll rendelkezésre, itt 25 kérdést kap a jelentkező, melyekre 4 válaszlehetőség közül kell kiválasztaniuk a helyeset/helyeseket. Ezeket a vizsgákat átnézzük, megvizsgálva, hogy milyen kérdéseket rontott el a jelentkező. Vannak könnyebb-nehezebb kérdések. Ennek függvényében a minimum elvárt eredmény 70%, rosszabb eredmény esetén a jelentkezés további szakaszaira nem kerül sor. Amennyiben sikeres volt a teszt, akkor egy megbeszélt időpontban összeül a vezetőség és egy OOC meghallgatást tart a jelentkezőnek, melyben lehetősége nyílik arra, hogy bemutatkozzon és ismertesse velünk az alapvető információkat magáról, melyeket tudni érdemes. A meghallgatás további részében mi teszünk fel kérdéseket, amely azt a célt szolgálja, hogy megtudjuk a jelentkező pontos szándékait, például: miért hozzánk jelentkezett, mennyi ideig tervez a frakcióban maradni, mit vár a vezetőségtől, stb. Amennyiben úgy dönt a vezetőség, hogy a jelentkező hasznos tagja lehet a frakciónak, amellyel közvetlenül a frakció minőségét, közvetetten a szerver színvonalát emelheti, akkor egy gyakorlatban bemutatott RP-vel zárjuk le a jelentkezés menetét. Célunk elsősorban nem a profi RP-sek bevonzása, hanem az RP-zni vágyó emberek LSMC-be való bejuttatása, így az utolsó teszt nem jelenthet gondot, hiszen minden kezdőnek szívesen segítünk beletanulni. Ez lényegében nem teszt, hanem egy felmérő. Amennyiben minden teszt sikeresen zárul, a választott pozíciótól függően Mentős gyakornok, vagy Rezidens lesz az új tag. Ez számára lehetőséget ad arra, hogy kipróbálja a frakciót, mi pedig ezen idő alatt pontosabb véleményt alkothatunk róla, amivel jobban megismerjük személyét, szándékait, céljait, képességeit. A további ranglépés részben ennek függvényében történik.

Ellátási árak

Alkoholmérgezés - $1000

Dehidratáltság - 600$

Élelemhiány miatti eszméletvesztés - 600$

Ficam - 400$

Könnyű felületi sérülések kezelése - 800$ (A vágás ide tartozik, a lövés már nem.)

Súlyos felületi sérülések kezelése - 1400$ ( idegentest(ek) eltávolítása, például lövés esetén egy lövedék.)

Törés - 2600 / törés

Agyrázkódás - 700$

Zúzódás - 500$

Gyógyszer - 150$ /db

Leszoktatás - 1500 $/alkalom

Általános orvosi vizsgálat - $400 (fegyver-, vagy alkalmassági vizsgálat esetén kivétel nélkül 2500$)

Vérátömlesztés - 500$

Infúzió bekötés - 500$

Kórházba szállítás - 300$

Vérvizsgálat - 300$

Sokktalanítás/újraélesztés - 400$

Pszichológiai vizsgálat - 500$

Társadalombiztosítás kötésével az árak csökkenthetőek.

Parancsok

 • /duty - Szolgálatba állás/szolgálat leadása.
 • /megvizsgál - Megvizsgálja a sérültet.
 • /cpr - Újraéleszti az eszméletlen beteget megvizsgálás után.
 • /ellát - Ellátja a sérült sebeit, megvizsgálás után.
 • /véradás - Vért ad egy vérveszteségben szenvedő páciensnek.
 • /vérvizsgálat - Vérvizsgálatot végez el, hogy megvizsgálja a másik személy vérében található alkohol mennyiségét és/vagy a fogyasztott kábítószer fajtáját.
 • /leszoktat - Leszoktatást végez egy kábítószerfüggő páciensen.
 • /ticket - Csekket ad az ellátásért a páciensnek.
 • /backup - Koordinátákat küld a saját helyzetéről a kórház többi tagjának és/vagy a rendvédelmi szerveknek.
 • /r - Rádió, amelyen a dolgozók egymást között kommunikálnak.
 • /d - Sürgősségi rádió, amelyen a kórházi dolgozók a többi hatósági szervezetekkel tudják felvenni a kapcsolatot.
 • /fm - Frakció panel. Listázza a frakcióban lévő tagokat és rangokat.

Leader/alleader parancsok

 • /frakciókulcs - Készít egy kulcsot a közelében lévő frakciójárműhöz.
 • /igazolvány - Készít el egy LSMC igazolványt.
 • /mf - Mentőszolgálati felhívás, mellyel a vezetőség információkat tud megosztani a város lakosságával.

Elérhetőségek

Weboldal: http://lsmc.gtarp.hu
E-mail: info@lsmc.hu